Czy upadłość konsumencka to umorzenie długów?

Upadłość konsumencka to termin odnoszący się do procesu prawnego polegającego na ogłoszeniu upadłości osobistej. Jest ono również znane jako niewypłacalność. W niniejszym artykule wyjaśniono, czym jest upadłość konsumencka, jak działa i co oznacza dla osób zadłużonych.

Dla kogo upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka 2022 to proces prawny, który umożliwia osobom fizycznym uzyskanie ulgi w spłacie długów w drodze postępowania sądowego. Upadłość konsumencka 2022 może być stosowana w celu uwolnienia się od długów, których spłata przekracza możliwości finansowe. Konsument to osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką, musisz być konsumentem, musisz być zadłużony i musisz być zadłużony od ponad 90 dni. Jeśli spełniasz te trzy wymagania, możesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka, a umorzenie długów

Gdy dana osoba ogłasza upadłość konsumencką, celem jest zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika, którym następnie zarządza wyznaczony w tym celu syndyk. Możliwe jest również umorzenie części lub całości długów, ale warto zaznaczyć, że nie zawsze proces ten jest przeprowadzany. Spłata długów osób, które nie posiadają majątku, a także tych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, zajęłaby dużo czasu. Upadłość konsumencka nie oznacza, że Twoje długi zostaną automatycznie umorzone. Jest to możliwe, ale tylko w określonych okolicznościach.

Podsumowując, jeśli zmagasz się z długami i nie możesz sobie pozwolić na ich spłatę, możesz rozważyć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Być może nie uda się całkowicie uniknąć bankructwa, ale można obniżyć kwotę, którą trzeba będzie spłacić. Jeśli złożysz wniosek o ogłoszenie upadłości, będziesz mógł również pozbyć się wszelkich wyroków sądowych wydanych przeciwko Tobie. Jeśli więc nie możesz sobie pozwolić na spłatę długów, złożenie wniosku o upadłość może być najlepszym rozwiązaniem.