Wniosek o upadłość konsumencką – w jaki sposób należy go złożyć?

Upadłość konsumencka daje możliwość oddłużenia w sytuacji, gdy pojawią się poważne problemy z długami. Aby skorzystać z tej procedury, konieczne jest spełnienie określonych w przepisach wymogów, a także złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Jak należy go przygotować i złożyć?

Kto ma prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Dzięki upadłości konsumenckiej osoby zadłużone mogą łatwiej spłacić swoje zobowiązania i uzyskać umorzenie części albo nawet całości długów. Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Przepisy wskazują, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe jedynie wtedy, gdy osoba zadłużona jest konsumentem i pozostaje ona niewypłacalna przez co najmniej 3 miesiące.

Wniosek o upadłość konsumencką – jak go przygotować?

Do skorzystania z procedury konieczne jest również złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Wniosek ten wypełnia się według wzoru, który został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

We wniosku muszą znaleźć się między innymi informacje o:
– posiadanym majątku z jego szacunkową wyceną
– posiadanych środkach na kontach, w gotówce
– wierzycielach oraz wysokości długów

Wniosek uzupełnia się też o załączniki, między innymi o dowody wskazujące na niewypłacalność oraz na posiadanie zadłużenia.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Do rozpoczęcia procesu upadłościowego trzeba przekazać wypełniony wniosek z załącznikami do sądu. Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką Tychy?

Aktualnie wnioski składa się za pośrednictwem internetu, przekazując go za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych. W tym celu konieczne jest założenie konta na portalu – można zalogować się za pomocą profilu zaufanego, podpisu elektronicznego.

Warto wskazać, że wniosek może złożyć również pełnomocnik, na przykład adwokat albo radca prawny, który reprezentuje klienta zamierzającego ogłosić upadłość.