Im więcej haseł, tym łatwiejszy dostęp

Wokół otaczającej nas elektroniki jesteśmy zmuszeni do zapamiętywania wielu haseł dostępu do różnych programów i portali z których korzystamy, do poczty i bankowości elektronicznej, a nawet do samych komputerów, aby można je było uruchomić. Nie byłoby z tym większego problemu, jeśli mogłoby funkcjonować na stałe jedno, uniwersalne hasło. Ale niestety administratorzy wymagają często zmiany haseł, aby utrudnić dostęp osobom niepowołanym, którzy w jakiś sposób weszli w posiadanie naszego hasła. Ponieważ wymóg zmiany hasła nie odbywa się wszędzie w tym samym okresie czasu, łatwe generowanie bezpiecznych haseł jest sprawą wręcz niezbędną. Po kilku miesiącach okazuje się, że mamy już do zapamiętania i wymyślenia kilkanaście całkowicie od siebie różnych haseł. Zaczynamy wtedy upraszczać wymyślane przez nas hasła, aby ułatwić sobie ich zapamiętanie. Niestety przez takie działania hasła stają się wtedy bardzo łatwe do odgadnięcia przez potencjalnych włamywaczy do systemów komputerowych. Ratunkiem może być dla nas tylko łatwe generowanie bezpiecznych haseł, które tworzone są przez odpowiednio do tego przygotowany program. Po wygenerowaniu powstaje ciąg wielu znaków całkowicie od siebie niezależnych i spełniających wymagania administratorów. Nie musimy co miesiąc tworzyć haseł na podstawie zbitki imion dzieci i kolejnych cyfr, gdzie cyklicznie zmieniają się tylko cyfry. Teraz możemy skorzystać z profesjonalnego programu, który stworzy dla nas hasła nie do złamania, a także zapamiętuje je w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

Więcej: generator haseł