Organizacja przewozu ładunków niebezpiecznych

Przewóz towarów niebezpiecznych jest wyjątkowym rodzajem transportu. Firmy oferujące tego typu usługi muszą spełniać szereg wymagań i posiadać specjalne licencje, jednak nie gwarantuje nam to bezpiecznego przewozu takich towarów. Wszystko zależy od sposobu w jaki zostanie to zorganizowane, oraz od tego czy wszyscy uczestnicy odpowiednio się zaangażują. Trzeba sprawdzić pojazd, ładunek, trzeba bardzo ostrożnie obchodzić się z towarem który będzie przewożony, ponieważ chwila nieuwagi może kosztować życie ludzi dookoła. Obowiązkiem nadawcy jest odpowiednie przygotowanie przesyłki do podróży, przewoźnik zajmuje się przygotowaniem pojazdu, a na barkach kierowcy spoczywa odpowiedzialność za przewóz, sposób prowadzenia pojazdu i stosowania się do przepisów. Wszystkie osoby muszą posiadać uprawnienia ADR i mieć za sobą odpowiednie szkolenie. Materiały niebezpieczne mogą być transportowane na trzy sposoby. Przewóz przesyłki w sztukach, każda powinna być odpowiednio oznakowana, może on odbyć się za pomocą skrzyń, kontenerów, na platformach lub przy pomocy pojazdów specjalnych. Kolejnym sposobem jest przewóz w cysternach. Każda z cystern wykorzystanych do tego przewozu posiada tzw. kod cysterny, są to wymagania które musi spełnić do przewozu konkretnego rodzaju towaru. Ostatnim sposobem jest przewóz luzem, bez opakowania. Odbywa się on przy użyciu pojazdów skrzyniowych lub kontenerów. Standardem gwarantującym bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym jest europejska umowa ADR.

Autor: transport ADR