Regały przemysłowe

Przemysł bez gromadzenia i magazynowania, jest praktycznie niemożliwy. Magazynowanie w dzisiejszych czasach, to nie jest już jedynie ułożenie produktu na paletach i na posadzce w wielkopowierzchniowych magazynach. W erze masowej produkcji, i ogromnych kanałów dystrybucji, magazynowanie, dystrybucja i ogólnie pojęte przemieszczanie się materiałów stało się już osobną gałęzią nauki, przemysłu i edukacji.

Tradycyjny regał magazynowy metalowy, chyba każdemu dobrze znany, stał się ikoną magazynowania. Dziś jest również najprawdopodobniej najbardziej rozpowszechniony, jednak i najprostszy ze wszystkich możliwych. Pozwala na magazynowanie nie tylko w poziomie, ale również w wielu warstwach w pionie, przez użycie wielopiętrowych regałów.

Wiek XXI, wymusił na producentach opatentowanie nowego rodzaju regałów. Regały grawitacyjne, nowoczesne, nie wymagające do działania żadnych źródeł energii, a jednoczenie znacznie automatyzujące pracę! Regały te działają dzięki podstawowemu prawu fizyki czyli grawitacji. Używane są najczęściej w przedsiębiorstwach, których ruch produktu jest nieustanny. Regały grawitacyjne najczęściej z jednej strony są przystosowywane do załadunku, a z drugiej do rozładunku. Przez działanie grawitacji i pochyłości jego elementów, po zabraniu jednego towaru, kolejny zastępuje jego miejsce.

Regały archiwalne, najczęściej spotykane w archiwach, muzeach, bibliotekach i składach. Dzisiejsza technologia pozwala na używanie przesuwnych regałów, które zajmują mniej miejsca.