Wskazówki dla architekta

Idealna architekt

Architektura, choć kojarzy się wzniośle z twórczością artystyczną, podlega takim samym prawom rynkowym jak inne rodzaje działalności gospodarczej.

Żeby zaistnieć na rynku jako architekt polecany i poszukiwany, potrzeba czasu i świadomie prowadzonej działalności marketingowej. Ważne jest zaplanowanie swoich działań, wybranie specjalizacji, grupy docelowej i realizowanie planu w taki sposób, by osiągać założone wcześniej cele. Metody i narzędzia docierania do grupy docelowej, powinny odpowiadać przyjętym strategiom marketingowym. Trzeba znać swoje mocne strony, wiedzieć czym wyróżniamy się wśród innych. Trzeba robić swoje, nie oglądając się na innych, nie szukając usprawiedliwień, że się nie da.

Być może, teraz łatwiej jest przebić się prawdziwym pasjonatom zawodu. Dla studentów i absolwentów jest więcej możliwości zdobycia doświadczenia na zagranicznych stażach, nie ma ograniczeń w zdobywaniu wiedzy samodzielnie, za pośrednictwem Internetu można dowiedzieć się tak wiele o tym, jak pracują inni w Polsce, w Europie , na świecie. Trzeba tylko chcieć i dużo pracować. Talent i mrówcza praca mogą doprowadzić każdego, jeśli nie do międzynarodowego sukcesu, to chociaż do zaistnienia na rynku krajowym, w takiej skali , która pozwoli na osiąganie satysfakcji i zadowalającego dochodu ze swojej pracy. W działalności architekta, niezbędne jest prowadzenie promocji jego usług w Internecie. O tym, że trzeba mieć stronę www wie każdy, ale można zrobić o wiele więcej. Dobra strona www może zwiększyć ilość zleceń, a przede wszystkim wpływa na prestiż i wizerunek biura architektonicznego.

Źródło: Architekt dąbrowa górnicza