Ciepło dla oszczędności i ekologii

Pompy ciepła – Ecostrus to urządzenia o niesamowitej mocy grzewczej, bardzo niezawodne, ciche i o nieporównywalnej mocy z żadnymi tradycyjnymi technikami grzania. Dlatego też nic dziwnego, że wybierane są coraz częściej. Przyjrzyjmy się zatem propozycjom dostępnym w Ecostrus – jakiego rodzaju pompy ciepła znajdziemy w ich rozbudowanej ofercie?

Grunt to powietrze

Nowoczesne pompy ciepła – Ecostrus, działające w oparciu o układ powietrze/woda, do swojej pracy potrzebują dostępu do kolektora powietrznego. Ten najczęściej usytuowany jest na zewnątrz budynku. Zasada działania jest dość prosta – kolektor wymusza obieg powietrza doprowadzając odparowania specjalnego czynnika, w wyniku czego pobierane jest z niego ciepło, a powietrze ulega ochłodzeniu.
Powietrzna pompa ciepła działać może w oparciu o wykorzystanie wbudowanego w nią zbiornika ciepłej wody użytkowej, jak i takiego zbiornika, który umieszczony jest w formie osobnego modułu.

Wyróżniki pracy powietrznej pompy ciepła

Urządzenie to pozwala na zachowanie płynnej regulacji ciepła, przez co znacznie oszczędza się na zużyciu energii. Do tego jest urządzeniem o nieskomplikowanym montażu oraz stanowić będzie jedną z najbardziej atrakcyjnych form alternatywnych dla sytuacji, gdy nie jest możliwa instalacja kolektorów gruntowych.

W gruncie siła

Z kolei gruntowe pompy ciepła – Ecostrus działają w oparciu o pobieranie ciepła z ziemi w celu późniejszego przekazania go do obiegu ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej. Do tego wszystkiego niezbędne staje się wykorzystanie czynnika chłodniczego.
Gruntowa pompa ciepła składa się z parownika, sprężarki, skraplacza oraz zaworu rozprężnego. Obecność tych wszystkich jej elementów składowych sprawia, że możliwe jest jej bardzo skuteczne działanie.

Zalet kilka pompy ciepła

Gwarancja dostępu do maksymalnej wydajności przez cały rok, możliwość efektywnego łączenia z innymi źródłami ciepła, niewielka powierzchnia poziomego kolektora gruntowego – to tylko lista tych najważniejszych zalet płynących z montażu pompy ciepła. Warto poznać całą ich resztą – na przykładzie własnej inwestycji.