Z jakich etapów składa się analiza finansowa firmy?

Każde przedsiębiorstwo posiada własny obszar finansów, na który składają się zarówno jego aktywa, jak i pasywa. By przeanalizować ten obszar, stosuje się złożoną analizę finansową, która odpowiada nie tylko na pytanie o aktualną kondycję biznesu, ale również wspiera podejmowanie ważnych decyzji.

Dlaczego prowadzi się analizy finansowe?

Dzięki analizie finansowej firma może pozyskać informacje o swojej sytuacji finansowej.

Zaawansowana analiza finansowa jest podstawą przy ocenie opłacalności i rentowności działalności. Pomaga w wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości oraz ocenia ryzyko związane z prowadzeniem biznesu. Także wspiera firmy przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach oraz w innych istotnych momentach.

Jak wykonuje się analizę finansową?

Analiza finansowa dzielona jest na dwa główne etapy, a mianowicie są to:
– analiza ogólna (wstępna)
– analiza wskaźnikowa

Analiza ogólna

Ogólna, inaczej wstępna analiza finansowa dotyczy ogólnych informacji związanych z sytuacją finansową danego podmiotu. To wstępne czynności, które dostarczają ważnej wiedzy dotyczącej obecnej sytuacji finansowej firmy, przy czym biorą pod uwagę także wyniki poprzednich analiz.

W ramach analizy ogólnej prowadzone są:
– analiza pionowa, czyli analiza struktury
– analiza pozioma, czyli analiza dynamiki
– analiza źródeł finansowania

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jako część analizy finansowej stanowi rozwiniecie analizy wstępnej. Dostarcza bardziej szczegółowe informacje o kondycji finansowej firmy. W jej trakcie analizuje się szereg wskaźników informujących o finansach firmy.

Wybrane wskaźniki analizy wskaźnikowej:
– wskaźniki płynności – bieżącej, szybkiej, gotówkowej
– wskaźniki poziomu zadłużenia – ogólnego, długoterminowego, kapitałów własnych, pokrycia
– wskaźniki rentowności – operacyjności, pokrycia starty z ubiegłych lat, rentowności majątku, kapitału własnego
– wskaźniki aktywności na rynku – płynnościowe, bazujące na kosztach, rotacji majątku, gospodarce zasobami
– wskaźniki wartości rynkowej akcji przedsiębiorstwa

Analizy te opierają się głównie na sprawozdaniach finansowych firmy, lecz mogą one również włączać inne źródła informacji.

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl/analiza-finansowa // eanaliza.pl/analiza-finansowa