Bo liczy się różnorodność

transport lotniczy

Transport intermodalny lub też Intermodalny transport towarowy to system przewozu ładunków, w którym wykorzystanych jest więcej niż jeden rodzaj transportu, dzięki temu możliwe jest tworzenie nowych translokacji.
Zaletą jego jest użycie tylko jednej jednostki ładunkowej na całym odcinku przewozów, bez konieczności jakiegokolwiek przeładunku towaru przy zmianie rodzaju transportu. Im większa liczba tych połączeń (terminali lądowych i lądowo-morskich), tym łatwiejszy jest dostęp do sieci integracji. Dlatego też transport taki przyczynia się do obniżki globalnego procesu logistycznego, daje możliwość różnych wariantów przewozu, przez co podnosi jakość świadczonych usług – szybkie i terminowe dostawy, zmniejsza ryzyko zniszczenia towaru, jak również umożliwia jednorazową dostawę większej partii ładunku.
Z danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, iż masa ładunków w transporcie intermodalnym w 2017 roku wzrosła o blisko 2 mln ton w porównaniu do roku 2016. W 2017 roku przetransportowano koleją 14,7 mln ton ładunków intermodalnych, czyli o prawie 15% więcej w porównaniu z rokiem 2016. Strategicznym celem rozwoju transportu intermodalnego w Polsce jest stworzenie korzystnych warunków technicznych, prawno-organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych dla jego dynamicznego rozwoju i promocji na skalę światową, która przyniesie wymierne korzyści społeczne w skali makro. Zmiana bowiem części międzynarodowych przewozów drogowych na transport kombinowany/intermodalny może wpłynąć w istotny sposób na zmniejszenie negatywnych skutków zewnętrznych transportu drogowego dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi.

Sprawdź również: transport lotniczy