Zabezpieczenie przesyłki

Transport drogowy zawsze generuje ryzyko uszkodzenia lub rozszczelnienia przesyłki. Wyboje na drodze i ostre zakręty czynione przez kierowcę powodują, że paczki są w ciągłym ruchu i stale się przemieszczają. Jest to przyczyną obijania się ich o inne ładunki, co z kolei narusza strukturę przesyłki. Ważne jest zatem, żeby paczka była dobrze zabezpieczona. Dotyczy to zarówno wnętrza przesyłki, jak i jej warstwy zewnętrznej. Towar znajdujący się w środku musi być ułożony w sposób nieruchomy, nie może się przemieszczać. Warto obłożyć go dodatkowymi zabezpieczeniami, np. w postaci profili styropianowych czy foli ze specjalnymi bąblami wypełnionymi powietrzem. Zewnętrzna warstwa paczki również podlega zabezpieczeniu. Transport generuje nie tylko zagrożenie uszkodzenia opakowania, ale także jego rozszczelnienia, co może prowadzić do utraty części zawartości. Należy stosować wysokiej jakości taśmy pakowe. Bardzo dobrze sprawdzają się taśmy polipropylenowe, które charakteryzują się dużą odpornością na rozerwanie, są wytrzymałe i w bardzo dobry stopniu sklejają. Na tym nie należy jednak poprzestawać. Optymalne zabezpieczenie przesyłki wieńczy jeszcze folia stretch, którą należy owinąć cały ładunek. Ochrania ona zarówno opakowanie (np. karton tekturowy), jak i stanowi dodatkowe zabezpieczenie taśmy. Spełnia ona jeszcze jedną funkcję. Jedną z największych zmor transportu jest oderwanie się etykiety z danymi adresowymi, które naklejane są na kartony. Dzieje się to zazwyczaj na sortowaniach w momencie przeładowania. Folia stretch naciągnięta na pudło uniemożliwia zerwanie etykiety.

Źródło: taśmy poliestrowe gw