Restrukturyzacja a upadłość – czym się różnią?

At the consultation, a male adviser uses a pen to point at a tablet to explain the profit restructuring to female business owners

Firma w trudnej sytuacji finansowej wymaga zmian, by poprawić jej wyniki i dzięki temu pomóc jej w powrocie na właściwe tory. Co warto wiedzieć na temat restrukturyzacji firmy oraz jej upadłości?

Restrukturyzacja firmy

Niskie dochody, rosnące koszty, większa konkurencja w branży – to wszystko może doprowadzić firmę do trudnej sytuacji, w której konieczne może być wykonanie jej restrukturyzacji. Co to jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacją nazywa się daleko idące zmiany w strukturze, aktywach oraz pasywach firmy, które mają wywołać podwyższenie jej wartości. Dzięki temu może ona znów zacząć przynosić zyski i może uchronić się przed upadłością.

Na skutek restrukturyzacji firma może zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami oraz obniżyć nadmierne koszty, na przykład przez zmianę stosowanych technologii, redukcję liczby pracowników.

Upadłość firmy

Postępowanie upadłościowe jest procedurą, której zadaniem jest spłacenie zobowiązań wierzycielom firmy znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej. Majątek firmy przejmowany jest wtedy przez syndyka, który zajmuje się zarządzaniem nim i spłatą zobowiązań.

W celu przeprowadzenia upadłości konieczne jest spełnienie określonych wymogów, między innymi pozostawanie w stanie niewypłacalności oraz skierowanie do sądu odpowiedniego wniosku we wskazanym terminie – 30 dni od momentu, gdy pojawiła się przesłanka do ogłoszenia upadłości firmy.

Upadłość firmy i co dalej? Na jej skutek dochodzi do zamknięcia firmy oraz uregulowania jej zobowiązań względem wierzycieli. Warto jednak wskazać, że na skutek prowadzonego postępowania można również uchronić firmę przed upadłością przez zawarcie porozumienia z wierzycielami.

Podsumowanie

Restrukturyzacja i upadłość to dwa postępowania, które prowadzone są, gdy firma jest w złej sytuacji finansowej. Restrukturyzacja pozwala na ochronę firmy przed upadłością, natomiast upadłość pomaga w zamknięciu firmy i spłacie wierzytelności.

Źródło: https://restrukturyzacjeslaskie.pl/