Zarządzanie siecią, czyli testy penetracyjne

Co to są testy penetracyjne?

Testy penetracyjne są bardzo popularne w świecie informatycznym. Jest to proces, który pozwala przeprowadzić kontrolowany atak na wybrane systemy teleinformatyczne. W praktyce są one po to, aby móc ocenić w praktyce bieżący stan bezpieczeństwa rzeczonego systemu. Jest to również sposób na sprawdzenie odporności na próby włamania. Testy pozwalają przeprowadzić analizę pod kątem błędów, nieprawidłowych konfiguracji oraz luk w oprogramowaniach.

Testy penetracyjne, czyli zarządzanie sieciami i administracja serwerami

Testy penetracyjne potwierdzają, a także upewniają w przekonaniu, że system nie jest podatny na włamania hakerów. Jest to nieodłączny element zarządzania siecią i administracji serwerami. Warto wspomnieć również, że testy penetracyjne są inne od audytu – nie muszą odbywać się zgodnie z metodologią, z kolei jego skuteczność jest w głównej mierze zależny od kompetencji, doświadczenia, a także wiedzy zespołu, który przeprowadza wspomniane testy.

Jakie są rodzaje testów penetracyjnych?

Testy penetracyjne mogą odbywać się na kilku poziomach. Pierwszy z nich to black box. Opiera się on na minimalnej wiedzy zespołu testującego, który dostaje jedynie adres serwisu. Drugi to white box – test z pełną wiedzą. Zespół dostaje dokumentację projektową, kod źródłowy i tym podobne. Ostatni to grey box, czyli tak zwany kompromis pomiędzy pierwszym i drugim testem penetracyjnym, Zawiera one element obu testów, między innymi dostęp do kont z różnymi przyznanymi rolami.

Dowiedz się więcej: http://remotedevops.pl/