Faktoring pełny – co to jest? Teoria i praktyka faktoringu bez regresu

Chcesz uzyskać zapłatę za fakturę już w ciągu 24 godzin i jednocześnie zmniejszyć ryzyko prowadzenia działalności? Pomyśl o skorzystaniu z faktoringu pełnego – bez regresu!

Czym jest faktoring pełny – bez regresu?

Za pomocą faktoringu przedsiębiorca może otrzymywać zapłatę za wystawioną fakturę niemalże od razu. Środki przekazuje wtedy firma faktoringowa, która zajmuje się takim finansowaniem należności. Wypłaca ona je wtedy zamiast kontrahenta, który może spłacić fakturę we wskazanym na niej, dłuższym terminie.

Najczęściej faktoring dzieli się na dwie główne kategorie – pełny oraz niepełny. Faktoring pełny co to jest?

Faktoring pełny, również określany jako faktoring bez regresu, jest rodzajem usługi faktoringowej z dodatkowym ubezpieczeniem należności</>. Dzięki niemu można zabezpieczyć swoją firmę w sytuacji, gdy kontrahent nie spłaci faktury.

Z kolei faktoring niepełny, czyli faktoring z regresem jest usługą polegającą na wypłacie należności bez ubezpieczenia od niewypłacalności kontrahenta, więc jest on związany z wyższym ryzykiem, jednak również ma niższy koszt.

Jak działa faktoring?

1. Sprzedaż i wystawienie faktury – jej kopia jest przekazywana do firmy zajmującej się faktoringiem.
2. Wypłacenie należności – firma faktoringowa wypłaca określoną część faktury, zwykle w ciągu 24 godzin.
3. Monitorowanie pozostałych należności przez firmę faktoringową – dla większego bezpieczeństwa prowadzenia biznesu.
4. Wypłacenie pozostałych środków – po zapłacie faktury przez jej odbiorcę.

Faktoring bez regresu – korzyści dla firmy

Faktoring pełny, bez regresu będzie najlepszym wyborem dla firm, którym zależy na szybkim uzyskaniu gotówki za świadczenie usług lub sprzedaż towarów.

Usługa faktoringowa umożliwia wtedy utrzymanie płynności finansowej firmy, ponieważ może ona dostać należność bezzwłocznie – zwykle w ciągu 24 godzin od momentu wystawienia faktury kontrahentowi i przekazania jej do firmy faktoringowej. To duże udogodnienie zwłaszcza wtedy, gdy wystawia się faktury z wydłużonym terminem płatności.

Najczęściej faktoring pozwala na otrzymanie do 90% środków z wystawionej faktury, dlatego jest to bardzo dobry sposób, by zachować płynność finansową firmy. Zmniejsza się wtedy ryzyko związane z niewypłacalnością oraz bankructwem firmy, gdy nie będzie ona otrzymywała należnych środków na czas.

Dodatkowo wtedy, gdy wybierze się faktoring pełny, można zmniejszyć ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta. Właśnie dlatego jest to bardzo dobry wybór dla tych firm, które często nawiązują kontakty biznesowe z nowymi kontrahentami i chcą obniżyć swoje ryzyko w razie niewypłacalności i bankructwa odbiorcy faktury.

Gdy wykorzystuje się faktoring pełny jak księgować wtedy wpływy? Wtedy w momencie przekazania wierzytelności trzeba ją wyksięgować z ksiąg, natomiast otrzymane od firmy faktoringowej środki uznawane są wtedy za przychody finansowe i pozostałe rozrachunki.