Koszty instalacji fotowoltaicznej

Każdy, kto myśli o inwestycji w energie solarną uzyskiwaną z ogniw fotowoltaicznych musi zadać sobie pytanie: Czy fotowoltaika się opłaca? Co daje? Czy fotowoltaika wystarczy do ogrzania domu?

Od czego zależy koszt inwestycji?

Koszt inwestycji w układ fotowoltaiczny wiąże się z łączną mocą fotoogniw oraz miejscem, w którym instalacja zostanie zainstalowana. Niewielkie instalacje fotowoltaiczne (do 10 kW, tzw. mikroinstalacje) lokowane są zwykle na dachach budynków. Systemy fotowoltaiczne o mocy powyżej 10 kW montuje się zwykle na gruncie na konstrukcjach wsporczych.

Niezbędne wydatki

Zacząć trzeba od przygotowania projektu instalacji – wydatki z tym związane ponosimy jako pierwsze i wynoszą one niewielki procent całej inwestycji.

Ponad 2/3 kosztów wynosi zakup urządzeń z całym osprzętem elektrycznym. Inwerter, który ma za zadanie zmianę parametrów prądu płynącego z paneli na takie, jakich wymagają domowe odbiorniki (prąd przemienny o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz) kosztuje kilka tysięcy złotych. Inne akcesoria takie jak konstrukcje mocujące, przewody oraz cena montażu to kolejne kilka tysięcy złotych.

Jak oszacować opłacalność inwestycji?

Opłacalność zakupu fotoogniw można oszacować z grubsza, przyjmując dane producentów . Wytwórcy fotoogniw opierają wycenę na ogół na teoretycznych obliczeniach, z których wynika, że średnie jednostkowe koszty obejmujące zakup ogniw fotowoltaicznych przeznaczonych dla małych instalacji (mikroinstalacji poniżej 10 kW), instalowanych na dachach budynków, mieszczą się w przedziale od 7000 do 8000 zł/kWh.