Refundacja produktów i akcesoriów medycznych.

Wiele badań i analiz medycznych podlega refundacji i dofinansowaniu. Warto zapoznać się z lista testów i badań częściowo lub całkowicie bezpłatnych i wykonywać je regularnie i w przypadku obecności niepokojących objawów. Niektórym pacjentom przysługują również różnorodne akcesoria i pomoce medyczne, ułatwiające i umożliwiające funkcjonowanie, refundowane całościowo lub częściowo przez NFZ. Stomia refundjacja – aktualne zasady dotyczące zaopatrzenia w sprzęt i akcesoria stomijne obejmują wiele zmian.

Nowy rok przynosi m.in. nowe wzory wniosków oraz brak konieczności potwierdzania ich w przynależnych oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia. Akcesoria te refundowane są w 100 % w ramach miesięcznych limitów, które wynoszą:
– kolostomia dofinansowanie nfz – 300 zł miesięcznie,
– refundacja urostomia – 480 zł miesięcznie,
– ileostomia – 400 zł miesięcznie,
– refundacja akcesoriów przetoki ślinowej – 400 zł miesięcznie.

Aby otrzymać refundowane akcesoria stomijne należy zastosować się do kilku obowiązujących zasad, jak również wypełnić podstawowe kroki, którymi są:
– pozyskanie odpowiedniego zlecenia od lekarza,
– potwierdzenie pierwszego wniosku w oddziale NFZ,19
– realizacja potwierdzonego zlecenia w aptece lub sklepie medycznym realizującym wnioski.

Przy stałym zleceniu na zaopatrzenie medyczne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, kolejne wnioski i odbiór akcesoriów może wynikać ze Zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie lub Karty Zaopatrzenia wystawionej przez wojewódzki Oddział NFZ. Sprzęt stomijny może być odbierany comiesięcznie osobiście z ustalonego punktu lub wysyłany kurierem z odpowiednia adnotacją o wydanym sprzęcie.